Begränsad funktionalitet i Mprofile

Vi har förnärvarande problem med Mprofile för hantering av epost.

För att logga in på ditt epost-konto klicka här.

För att återställa lösenordet till ditt epost-konto klicka här.

För övriga frågor såsom till exempel återaktivering av mailkonton kontakta kundservice på 0200-23 23 23.